Non-stop
Opintojakson nimi Talousmatematiikka
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 31.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Muuruvirta Petteri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 12.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Talousmatematiikka

19.09.2022 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson aluksi kerrataan mm. prosenttilasku, murtoluvuilla laskeminen sekä yhtälön ratkaisu. Tämän jälkeen harjoitellaan liike-elämässä tarvittavia matemaattisia taitoja liittyen mm. korkolaskuihin, kannattavuuteen, hintatason vaihteluun sekä rahoitukseen ja investointeihin. Suuri osa laskuista suoritetaan Excelillä.

Keskeinen sisältö

  • Matemaattisten perustaitojen kertaus
  • Suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus
  • Katetuotto- ja kannattavuuslaskenta
  • Indeksit ja rahanarvon muuttuminen
  • Valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen
  • Yksinkertainen korko ja koronkorko
  • Rahoitus- ja investointilaskennan perusteet

Edeltävyysehdot

Excelin perustaidot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Kurssilla on 10 aihekohtaista verkkotenttiä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu Moodle-materiaalin (esimerkit, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä tekstit ja videot) avulla sekä verkkotenttien tekeminen.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.