Kevät
Opintojakson nimi Talousmatematiikka
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Leo Sippola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Talousmatematiikka

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Aiheet: verotus, indeksit, yksinkertainen korkolasku, koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, lainat.

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Edeltävyysehdot

Ei vaatimuksia.

Arviointikriteerit

Moodletentti.

Numeerinen arviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Hyvä 3-4:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Kiitettävä 5:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija oma ja itsenäinen opiskelu. Kurssissa on opetusvideoita runsaasti. Harjoitustehtävistä on ratkaisut.

Opintojakson tiedot

Internet -yhteys ja tietokone.

Opintojakson lisätiedot

Tentissä on vaihtoehtokysymyksiä, ja vastauksenantokysymyksiä sekä joskus voi antaa ratkaisustaan liitetiedoston. Kaikkiaan tentissä on 6 kysymystä, jotka arpoutuvat kullekin tenttijälle.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi