Kevät
Opintojakson nimi Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta
Opintojakson ajankohta 19.02.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Ulla Kärnä, Satu Saarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 28.12.2023 - 04.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta

19.02.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Saat tietoa toimivasta tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
 • Perehdyt esimerkkien avulla viestinnän ja markkinoinnin käytännön toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle
 • Opit laatimaan viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelman tapahtuman toteuttamisen tueksi

Sisältö

Tapahtumatuotannon toteuttaminen

 • Merkitys, strategia, arvot, tavoitteet ja kohderyhmät
 • Sisäinen viestintä
 • Viestintäsuunnitelma
 • Ydinviestit, viestintävastuut, viestintäkanavat, toteutus
 • Ulkoinen viestintä
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma
 • 7P (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä, ihmiset ja asiakkaat, prosessit ja fyysinen ympäristö
 • Tapahtumaviestintä: tavoite, asiakaslupaus, markkinointikanavat, (myyntikanavat), markkinoinnin ajoittaminen (teaserit, ilmoittautuminen/lippujen myyminen, markkinointiviestintä tapahtuman aikana ja jälkimarkkinointi), elämyksellisyys (merkityksellisyys, tarinallisuus, muistot vs. hinnoittelu/kate), seuranta, analyysit, suunnitelmat
 • Tiedottaminen
 • Imagon hallinta
 • Imago, sen luominen ja hallinta
 • Maine ja maineriski

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Oppimateriaaleihin ja kirjallisuuteen tutustuminen 43 h, oppimistehtävien laatiminen 38 h.

Opintojakson tiedot

 • Opintojakso sisältää digitaalista lähdeaineistoa ja opetustallenteita tapahtuman viestinnästä, markkinointiviestinnästä ja imagosta.
 • Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat.

Opintojakson lisätiedot

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.