Syksy
Opintojakson nimi Tasavirtapiirit
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 18.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tasavirtapiirit

19.09.2022 - 18.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Ymmärrät sähköteknisen laskennan perusteet. Osaat soveltaa kirchhoffin lakeja ja Ohmin lakia virtapiirien ratkaisemiseen. Ymmärrät sähkötehon ja –energian käsitteet. Sisältö: Ohmin laki, lähteen kapasiteetti. Resistiivisyys ja todellisen lähteen luonne. Sarja- ja rinnankytkennän erityispiirteet ja sekakytkennät. Systemaattiset virtapiirin ratkaisumenetelmät: peruslakimenetelmä, silmukkamenetelmä sekä Theveninin menetelmä.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet • Harjoitustehtäviä kurssin Learn-ympäristössä. Tehtävissä automaattinen tarkastus. • Kurssin lopussa verkkotentti. • Arviointi perustuu kolmeen pakolliseen laskutehtävään sekä tenttiin. Oikein tehdyt ja sovittuna aikana palautetut laskutehtävät antavat lisäpisteitä läpäistyn tentin pisteisiin. Tentin läpäiseminen vaatii 33% tentin maksimipisteistä.

Arviointiasteikko: 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

• Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. • Kurssi on itsenäistä työskentelyä

• Kaikki luennot ovat videoina, jotka opiskelija katsoo itsenäisesti. Kuhunkin aihealueeseen liittyy harjoitustehtäviä, joista pitää tehdä tietty määrä edetäkseen seuraavaan aiheeseen.