Kesä
Opintojakson nimi Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Rissanen Jenni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

01.06.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssilla lähestytään omaa unelmaduunia kahdesta näkökulmasta. Coaching-pohjaisten harjoitusten kautta etsitään ja sanoitetaan omaa osaamista, omia arvoja sekä omia toiveita tulevaisuuden työn suhteen. Käytännön työkaluna otetaan käyttöön ohjatusti LinkedIn, johon perustetaan oma profiili ja CV, sekä otetaan ensimmäisiä askeleita verkostoitumisen ja sisällöntuotannon suuntaan.

Keskeinen sisältö

  • LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti
  • LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena
  • Omien vahvuuksien sanoittaminen
  • Työnhaun suunnitelman luominen

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Hyväksytty suoritus edellyttää:

  • Aktiivista osallistumista verkko-opintojaksolle: viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen
  • Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen
  • Julkisen LinkedIn-profiilin rakentamisen ohjatusti
  • LinkedIn-profiilien vertaisarvioinnin ohjeistuksen mukaan

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.