Non-stop
Opintojakson nimi Tehohoitotyö
Opintojakson ajankohta 01.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 22.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tehohoitotyö

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tehohoitotyö on erityisosaamista vaativa erikoissairaanhoidon ala. Tehohoitotyössä vakavasti sairaita potilaita tarkkaillaan keskeytymättä, heidän elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Opintojaksolla saat perusteita kriittisesti sairaan potilaan hoitotyöhön teho-osastolla. – Tunnet yleisimmin tehohoidossa käytettävät hoitomenetelmät – Tiedät potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat tehohoitotyössä – Kykenet arvioimaan kriittisesti sairaan potilaan tilaa monitoroinnin, kliinisen tilan arvioinnin ja keskeisimpien tutkimustulosten perusteella – Osaat tehdä hoitotyössä tarvittavia ratkaisuja potilaan tilan ja annetun hoidon vaikutusta arvioimalla – Osaat tukea kriittisesti sairaan potilaan omaisia – Kykenet monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön tehohoitoa tarvitsevan potilaan hoidossa – Tiedostat aikaisemman teoriaperustan ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä Sisältö: – Hoitoympäristö ja turvallisuus (1 op) – Neste-, lääkehoito ja ravitsemus (1 op) – EKG tulkinta ja sydänpotilas (1 op) – Hengitysvajaus (1 op) – Kokonaisvaltainen tehohoitotyö (1 op)

Edeltävyysehdot

Soveltuu sairaanhoitajaopintojen loppuvaiheen vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla on lopputentti verkkotenttinä.

Opintojakson lopussa lopputentti, jossa 80% tulee olla oikein. Sen perusteella opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Lisäksi soveltuvin osin: Ritmala-Castrén M., Lönn M., Lundgrén-Laine H., Meriläinen M., Peltomaa M.(toim.) Teho- ja valvontahoitotyön opas. 2017. 2 uudistettu painos. Soveltuvin osin: Pölönen P., Ala-KokkoT., Helveranta K., Helena Jäntti H., Anne Kokko K (toim.) Akuuttihoidon laitteet. 2013. Karlsson S., Tero Ala-Kokko T., Ville Pettilä V., Minna Tallgren M., Mika Valtonen M. (toim.) Tehohoito-opas. 5. uudistettu painos. Käypähoito-suositukset.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 1.9.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3). Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.10.2023