Non-stop
Opintojakson nimi Tekijänoikeuden perusteet
Opintojakson ajankohta 01.03.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tekijänoikeuden perusteet

01.03.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnet tekijänoikeuden syntymisen perusteet ja historian sekä ymmärrät immateriaalisen omaisuuden erityispiirteet. Sisältö: Tekijänoikeus, immateriaaliset oikeudet, tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudesta vapaat teokset.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentit.

Opintojakson tiedot

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 1.3.2022 alkaen. Suoritusaika 1 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.