Non-stop
Opintojakson nimi Tekijänoikeuden perusteet
Opintojakson ajankohta 30.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tekijänoikeuden perusteet

30.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnet tekijänoikeuden syntymisen perusteet ja historian sekä ymmärrät immateriaalisen omaisuuden erityispiirteet. Sisältö: Tekijänoikeus, immateriaaliset oikeudet, tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudesta vapaat teokset.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentit.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

E-kirja Harenko, K., Niiranen, V., Tarkela, P. 2016. Tekijänoikeus. 2. uudistettu painos. Talentum Media. E-kirja Haarmann, P-L. 2014. Immateriaalioikeus. Talentum Media opettajan antama materiaali

Opintojakson tiedot

Tämä opintojakso alkaa 30.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.