Syksy
Opintojakson nimi Tekniikan matematiikka 1
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Päivi Porras
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tekniikan matematiikka 1

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan
 • epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät
 • yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla
 • avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa
 • hyödyntää vektoreita avaruudessa
 • eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Sisältö:

 • Funktion käsite
 • Polynomifunktiot
 • 1. ja 2. asteen epäyhtälöt
 • Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö
 • Juurilausekkeet ja juuriyhtälö
 • Korkeamman asteen yhtälö
 • Eksponenttifunktio ja -yhtälöt
 • Logaritmifunktio ja -yhtälöt
 • Yhtälöryhmä
 • Matriisit
 • Avaruusgeometria
 • Avaruuden vektorit
 • Pistetulo ja projektio

Edeltävyysehdot

Tekniikan matematiikan perusteet tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä on Tekniikan matematiikka 1 -kurssin verkkoversio. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin syksyn aikana, mutta kurssilla on mahdollisuus osallistua verkkoluennoille lokakuun lopusta lähtien (ei pakko). Luentokertoja on vähemmän kuin lähiopetuksessa.

Mikäli haluat suorittaa Tekniikan matematiikan perusteet ja Tekniikan matematiikka 1 -kurssit syksyn aikana, voit valita tämän kurssin Tekniikan matematiikan perusteiden kanssa yhtä aikaa suoritettavaksi. Kurssi on avoinna alkusyksystä alkaen mutta luennot ovat vasta syysloman jälkeen, kun Tekniikan matematiikan perusteiden luennot ovat loppuneet.

Mikäli olet CampusOnlinen kautta ilmoittautunut, etkä tunne STACK-tehtäviä, suosittelen syksyn ensimmäisille luennoille osallistumista maanantaina 5.9.2022 klo 14-17.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:   Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan tälle opintojaksolle.