Syksy
Opintojakson nimi Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ikääntyvien kotona asumisen tukena
Opintojakson ajankohta 26.09.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sari Kokkonen, Anne Suikkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 12.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ikääntyvien kotona asumisen tukena

26.09.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa huomioida eettiseen päätöksentekoon, tietoturvaan ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät ikääntyneelle asiakkaalle sopivien teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen valinnassa ja käytössä
  • osaa määritellä ja osaa etsiä tietoa erilaisista kotona asuvan ikääntyneen asiakkaan selviytymistä tukevia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
  • hallitsee ikääntyneen asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä tukevan teknologian asiakaslähtöisen prosessin (tarpeenarvioinnista, suunnittelusta, käyttöönotosta, toteutuksesta ja arvioinnista)

Sisältö:

  • tietoturvaan, etikkaan ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset teknologian ja digitaalisten ratkaisujen käytössä
  • erilaisia ikääntyneen kotiin sopivia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
  • asiakaslähtöinen teknologian valintaprosessi (tarpeen arviointi, suunnittelu, käyttöönotto, toteutus ja arviointi)

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssin suoritusaika on 26.9. – 11.12.2022. Opintojaksoon ei liitty kalenteriin sidottuja tapaamisia.

Verkkokurssi sisältää 3 palautettavaa tehtävää ja kaksi pientä välikyselyä. Osiot ja niihin liittyvät tehtävät tulee suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraava osio avautuu, kun olet palauttanut edeltävän tehtävän tai muun suorituksen (esim. lukenut annetut materiaalit).

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Paikkoja yhteensä 200.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.