Non-stop
Opintojakson nimi Tekoälyn ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Koponen Janne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 14.07.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tekoälyn ohjelmointi

19.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tekoäly on nopeasti yleistyvä teknologia ohjelmistojen kehittämisessä. Siksi tekoälyn perusteiden hallintaa voidaan pitää jo osana ohjelmistokehittäjän yleissivistystä. Tällä kurssilla opitaan keskeisimpiä tekoälyn käsitteitä ja teknologioita käytännön kautta ratkomalla pieniä harjoitustehtäviä.

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat hyödyntää Python-kirjastojen valmiita tekoälyalgoritmeja.
 • ymmärrät muutamien tärkeimpien tekoälyalgoritmien toiminnan pääperiaatteet.
 • osaat esikäsitellä datan koneoppimiseen sopivaksi.
 • hallitset datan visualisoinnin perusteet.

Keskeinen sisältö

 • Tekoälysovelluksen toteutus Python-kielellä
 • Datan esikäsittely
 • Datan visualisointi
 • Regressio
 • Pääkomponenttianalyysi
 • Klusterointi ja luokittelu
 • Neuroverkot ja syväoppiminen
 • NumPy
 • pyplot
 • scikit-learn
 • Tensorflow/Keras

Edeltävyysehdot

Vaaditaan seuraavat suoritetut opinnot: Python-ohjelmoinnin perusteet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Palautettavat harjoitustehtävät

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Harjoitustehtävien suorittaminen
 • Videoidut luennot, itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.