Kevät
Opintojakson nimi Tekstinkäsittelyä venäjäksi
Opintojakson ajankohta 01.03.2023 - 30.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Riitta Hyttinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 12.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tekstinkäsittelyä venäjäksi

01.03.2023 - 30.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Opit käyttämään kyrillistä näppäimistöä ja osaat laatia lyhyitä perusviestejä tekstinkäsittelyohjelmaa ja apuvälineitä käyttäen
  • Tutustut venäjänkielisiin www-palveluihin ja opit hakemaan tietoa venäjänkielisiltä Internet-sivuilta

Sisältö

Opettajan kanssa sovittavan alkukeskustelun jälkeen jatkat työskentelemällä itsenäisesti verkkomateriaalin parissa. Opintojaksoon sisältyy näppäilyharjoituksia, kielen harjoittelua Internetin avulla (sanakirjat, rakenneharjoitukset) sekä lyhyiden perusviestien laatimista (onnitteluviesti, kutsu, vierailuohjelma, saate- ja kiitoskirje, ilmoitus, CV, esittelykirje, matkaohjelma).

Edeltävyysehdot

Tämä opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut vähintään 15 op venäjää vieraana kielenä tai lukion venäjän opinnot tai olet muualla hankkinut vastaavan kielitaidon.

Opintojakso sopii myös sellaisille venäjää kotikielenään puhuville opiskelijoille, joiden kirjallinen kielitaito kaipaa kohennusta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Alkuinfo opettajan kanssa (yksi tunti), ohjattua etätyötä ja itsenäistä työskentelyä yhteensä noin 80 tuntia, palautekeskustelu tai kirjallinen palaute (yksi tunti).

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali Opettajan laatima ja kokoama materiaali Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.