Kevät
Opintojakson nimi Termodynamiikka ja virtaukset
Opintojakson ajankohta 03.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Sami Suhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 27.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Termodynamiikka ja virtaukset

03.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

– pelkistää lämpöön ja fluideihin sekä niiden virtauksiin liittyvät ilmiöt suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi

– esittää ongelmiin perustellun ratkaisun teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista

– kuvata järjestelmää tilansuureiden ja niiden välisten lainalaisuuksien avulla

– arvioida termodynaamisen systeemin tilaa laskennallisesti.

Sisältö:

Lämpöenergia ja lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, termodynamiikka, tilasuureet ja tilanmuutokset, kiertoprosessit, lämpöpumput, ilman kosteus, fluidien mekaniikka.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Viikkotasolla aikataulutettu, pääasiassa omatahtinen verkko-opiskelu. 100% verkossa

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.