Syksy
Opintojakson nimi Terveyden edistämisen lähtökohdat ja toiminnan rakenteet yhteiskunnassa
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Teija Rautiola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 16.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Terveyden edistämisen lähtökohdat ja toiminnan rakenteet yhteiskunnassa

24.10.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, promotiivinen ja preventiivinen terveyden edistäminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla, salutogeeninen lähestymistapa terveyden edistämisessä
 • tuntee monitasoiset terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijät, sosioekologinen malli terveyden determinanteista
 • tuntee kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat, toiminnan rakenteet ja tasot, keskeiset organisaatiot ja kontekstit (settings)

Sisältö:

 • Terveyden sekä terveyden edistämisen käsitteet (WHO ja muut määritelmät).
 • Terveyden edistämisen tasot.
 • Terveyden edistäminen kansainvälisesti.
 • Terveyden edistämisen kansalliset ja kansainväliset rakenteet, strategiat, ohjelmat ja instituutiot (EU, WHO, IUHPE, EUHPA etc..).

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävästi suoritetut tehtävät ja osallistuminen verkko-opetukseen ja ohjaukseen.

Opiskelija

 • hallitsee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
 • toimii terveyden edistämistä ohjaavien eettisten periaatteiden mukaisesti
 • tuntee erilaisia terveyskäsityksiä ja sisäistää positiivisen, voimavaralähtöisen käsityksen terveydestä ja terveyden edistämisestä
 • tunnistaa laaja-alaisesti terveyden ja hyvinvoinnin eritasoisia taustatekijöitä
 • sisäistää positiivisen, voimavaralähtöisen käsityksen terveydestä ja terveyden edistämisestä
 • tuntee terveyden edistämisen keskeiset kansalliset ja kansainväliset strategiat, ohjelmat, toiminnan rakenteet, organisaatiot, toimijatahot, kontekstit

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalitoteutus, Moodle alusta (ilmoitetaan myöhemmin), Blogi (Blogger), kutsun yhteistoiminnalliseen blogiin; https://terveydenedistaminensyksy22.blogspot.com/ saat toteutuksen alussa.

-Etäopetus ja -ohjaus / yksilö- ja ryhmätehtävät (keskustelut Teamsissa).

-Orientaatio ti 25.10 klo 9.00-12 ZOOM: https://metropolia.zoom.us/j/63790921336 (nauhoite tulee myöhemmin Moodle-työtilaan).