Kesä
Opintojakson nimi Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 11.08.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Pipsa Vilen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

01.05.2024 - 11.08.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta. Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö: Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö

  • Positiivinen mielenterveys
  • Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö
  • Päihdehoitotyö
  • Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu
  • Riippuvuudet ja päihdehoitotyön erityispiirteet
  • Kriisityö
  • Erilaiset kriisit ja kriisityön menetelmät
  • Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät: stressi- ja traumateoriat, persoonallisuuden kehitysteoriat ja biologinen näkökulma

Sisällön jaksotus: Mielen hyvinvointi ja positiivinen mielenterveys. Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät. Kriisi ja mielen sairaudet. Riippuvuudet ja päihdehoitotyö. Hoitosuhdetyöskentely mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Arviointikriteerit

H-5

Kirjallinen case-tehtävä arvioidaan 0-5 Reflektiotehtävät hyväksytty-täydennettävä

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson info zoomissa 2.5.2024 klo 9.00 Luentotallenteet Reflektoiva oppiminen verkossa Case-tehtävä

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Mielenterveyshoitotyö: Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert (2014 ja uudemmat painokset) Päihdehoitotyö: Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius (2015 ja uudemmat painokset) Moodle-materiaali

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi