Syksy
Opintojakson nimi Terveydenhuollon laadunhallinta
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 11.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sinikka Johansson
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Terveydenhuollon laadunhallinta

19.09.2022 - 11.11.2022

Opintojakson kuvaus

Kuvaus

Laadunhallinta on toiminnan johtamista, suunnittelua, arviointia ja parantamista asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin aikana lisäät osaamistasi suomalaisen terveydenhuollon laadusta ja laadunhallinnasta, LEAN menetelmästä ja muutosjohtamisen hallinnasta. Lisäksi kartutat osaamistasi lainsäädännön ohjaavuudesta terveydenhuollon laadunhallinnassa ja tietämyksesi lisääntyy laadunhallinnan keskeisistä käsitteistä ja laatusuosituksista, laadunhallinnan merkityksestä, toteutuksesta sekä arvioinnista. Kykenet soveltamaan laadunhallintaa osana eri erikoisalojen potilaiden hoitopolkua omasta ja organisaation näkökulmista.

Osaamistavoitteet

  • Ymmärtää terveydenhuolto-organisaation laadunhallintaan liittyvät kansalliset laatusuositukset/-vaatimukset sekä lainsäädännön ja keskeisimmät laatutyön menetelmät ja käsitteet
  • Osaa arvioida hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/potilaan hoitoa sekä omaa työskentelyään ja ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun.
Sisältö
  • Suomalaisen terveydenhuollon laatu ja sen hallintamenetelmät
  • Terveydenhuollon laadunhallintaa ohjaavat lait ja suositukset
  • Laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatusuositukset
  • Laadunhallinnan merkitys ja menetelmät; toteutus sekä arviointi
  • Laadunhallinta osana eri erikoisalojen potilaiden hoitopolkua omasta ja organisaation näkökulmista

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäiset tehtävät ja pari-/ryhmätehtävä verkkotyöskentelynä Moodle-oppimisympäristössä

Info 19.9. 2022 klo 10.00 – 11.00 Ohjaus 3.10. 2022 klo 10-11 Itsenäinen työskentely 19.9. -11.11. 2022 Ryhmätyöskentely 19.9. -11.11. 2022 Palaute tehtävästä viimeistään 25.11. 2022

 

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi