Kevät
Opintojakson nimi Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Pantsari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa

10.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Perehdyt suomalaisen terveydenhuollon toimintaan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa
  • Ymmärrät viranomaisyhteistyön merkityksen erilaisissa tilanteissa
  • Ymmärrät valmiussuunnittelun tärkeyden

Sisältö

  • Terveydenhuolto ja viranomaisyhteistyö normaalioloissa: suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, viranomaisyhteistyö, riskienhallinta, varautuminen ja eri viranomaisten toimintavalmius
  • Terveydenhuollon toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa: suuronnettomuus maalla ja merellä (sisältää triagen ja erilaiset onnettomuustilanteet), terveysturvallisuuden häiriöt, tietoyhteiskunnan häiriöt, yhteiskunnan päivittäistoiminnan häiriöt, muut yhteiskuntajärjestystä horjuttavat häiriöt
  • Terveydenhuollon toiminta poikkeusoloissa: poikkeusolot ja siihen vaikuttavat lait

Arviointikriteerit

Arviointi hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Ohjattu eteneminen verkkokurssilla, hyväksytysti suoritettu loppukoe verkossa. Itseopiskelua 54 h.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.