Syksy
Opintojakson nimi Terveys- ja sosiaalialan asiakkaan ohjaaminen verkossa, syventävä osio
Opintojakson ajankohta 01.08.2021 - 30.11.2021
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Leena Hinkkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2021 - 21.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Terveys- ja sosiaalialan asiakkaan ohjaaminen verkossa, syventävä osio

01.08.2021 - 30.11.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa selittää verkko-ohjausprosessin etenemisen vaiheet.
 • osaa arvioida asiakkaan verkko-ohjaustarpeen ja tietoteknisen osaamisen
 • osaa valita asiakkaalle sopivan verkko-ohjausmenetelmän
 • osaa arvioida, millaiset ohjauksen sisällölle asetetut tavoitteet edistävät verkko-ohjausta
 • osaa suunnitella tavoitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • osaa tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä verkko-ohjausmateriaalia
 • osaa toteuttaa asiakaslähtöisen verkko-ohjaustilanteen
 • osaa arvioida verkko-ohjauksen onnistumista

Sisältö:

 • Johdatus verkko-ohjaamiseen
 • Verkko-ohjaustarpeen arviointi
 • Verkko-ohjauksen suunnittelu
 • Verkko-ohjauksen toteutus
 • Verkko-ohjauksen arviointi

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.