Syksy
Opintojakson nimi Terveysteknologia
Opintojakson ajankohta 09.09.2022 - 02.12.2022
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pipsa Tuominen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 05.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Terveysteknologia

09.09.2022 - 02.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on kuvata terveyteen liittyviä teknologioita sekä tutustuttaa opiskelijat monialaiseen yhteistyöhön terveysteknologian alueella. Opintojakso on yhteinen Tampereen kolmen korkeakoulun opiskelijoille.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää, millaisia menetelmiä ja teknologioita nykyisin käytetään terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Opiskelija ymmärtää erityisryhmien ominaispiirteet, jotka tulisi ottaa huomioon terveysteknologian toteutettaessa. Opiskelija osaa pohtia luennoilla esiteltyjä asioita oman kokemuksensa ja tietämyksensä avulla oman ammattialansa kontekstiin. Opiskelija kykenee toimimaan monialaisessa ryhmässä yhteisen osaamistavoitteen saavuttamiseksi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetus tapahtuu ainoastaan lähiopetuksena 9.9. alkaen joka toinen perjantai.

Lähiopetuspäivät ovat 9.9., 23.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. klo 8:30-15:30.

Ilmoittautumistiedot

Opetus tapahtuu ainoastaan lähiopetuksena 9.9. alkaen joka toinen perjantai.

Lähiopetuspäivät ovat 9.9., 23.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. klo 8:30-15:30.