Non-stop
Opintojakson nimi Testaa englannin taitosi (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 22.11.2022 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Testaa englannin taitosi (nonstop-aloitus)

22.11.2022 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys itsestään kielenoppijana sekä omasta osaamistasostaan seuraavilla osa-alueilla:

 • englannin peruskielioppi
 • kuullun ymmärtäminen
 • luetun ymmärtäminen
 • ääntäminen
 • sanavarasto

Sisältö:

Opintojakson sisältö koostuu seuraavista aiheista:

 • minä kielenoppijana
 • englannin peruskielioppi
 • kuullun ymmärtäminen
 • luetun ymmärtäminen
 • ääntäminen
 • sanavarasto

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Tämä opintojakso soveltuu kaikille työelämän tai opintojen tarpeisiin englantia opiskeleville sekä kielenopiskelua harrastaville. Suosittelemme opintojaksoa erityisesti sellaisille opiskelijoille, jotka haluavat:
 • aloittaa englannin kielen opinnot tauon jälkeen ja selvittää, millä tasolla oma lähtöosaaminen on.
 • testata englannin kielen osaamisensa opiskelemalla joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta verkko-oppimisympäristössä.
 • vahvistaa yleisiä kielenoppimistaitoja.
 • saada vinkkejä tehokkaaseen oppimiseen.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla verkkomateriaalia hyödyntäen. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Tämä on nonstop-aloituksella alkava opintojakso, jossa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuksen suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!