Kesä
Opintojakson nimi Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyyspalveluissa
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tiina Soininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyyspalveluissa

22.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Tiedät, mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa ja ymmärrät kirjaamisen osuuden tietojohtamisen rakenteessa
  • Osaat hyödyntää Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Tilastokeskuksen avoimia datoja ja erilaisia mittaristoja oman työsi ja organisaatiosi tiedolla johtamisen tarpeisiin
  • Ymmärrät tiedon ja datan merkityksen palvelunlaadun kehittämisessä ruohonjuuritasolla sekä laajemmassa kuvassa
  • Pystyt analysoimaan ja luomaan uutta tietoa hyvinvointidatan avulla

Sisältö

Työskenteletkö sote-alalla tai työllisyyspalveluissa ja kirjaat päivittäin asiakasrekistereihin tietoja? Kiinnostaako sinua kirjaamisen parempi hyödyntäminen? Haluatko oppia ymmärtämään, kuinka omassa organisaatiossasi tiedolla johtaminen toimii ja kuinka voisit hyödyntää sitä omassa työssäsi?

Opintojakso on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Opintojakso palvelee käytännön työntekijöiden työskentelyä sekä päällikkö- ja johtotason henkilöitä tiedolla johtamisen hyödyntämisessä.

Edeltävyysehdot

Kurssilla on hyvä olla Excelin peruskäyttöosaaminen pohjatietona. Kurssin kuluessa kuitenkin harjoitellaan Excelin hyödyntämistä mm. avoimen datan käsittelyssä ja visualisointien luomisessa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Kurssi suoritetaan tekemällä THL:n tai Tilastokeskuksen avoimen datan tietoon perustuva tutkielma, jota voi hyödyntää tiedolla johtamisen tukena omassa työssään tai organisaatiossa. Tehtävä toteutetaan kirjoittamalla 10 sivun pituinen essee opiskelijan itse valitsemasta aihepiiristä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • Luennot noin 10 tuntia. Harjoitustehtävät noin 15 tuntia. Kirjallisuus noin 3 tuntia. Tutkielma noin 26 tuntia.
  • Opinnoissa tehdään harjoitustehtäviä (5 kpl) Excelillä liittyen avoimen datan hyödyntämiseen.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.