Syksy
Opintojakson nimi Tiedolla johtamisen ja BI tietonäkymien rakentamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 23.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opettaja Tiina Soininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tiedolla johtamisen ja BI tietonäkymien rakentamisen perusteet

23.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen
 • Ymmärrät, miten tietoa voidaan hyödyntää organisaatiossa eri tavoin
 • Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja
 • Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa
 • Osaat liike- ja muun toimintatiedon perus analysoinnin ja visualisoinnin
 • Osaat tuottaa päätöksenteon ja johtamisen kannalta hyödyllistä tietoa käyttäen sopivaa analysointi- ja visualisointityökalua
 • Osaat tulkita oman yksikkösi tietoja ja käyttää niitä oman johtamisesi apuna
 • Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia tuotannon tekijöille omassa organisaatiossasi
 • Analysoidun tiedon hyödyntäminen organisaation konkreettisessa toiminnassa

Sisältö

 • Mitä tieto on ja minkälaista tietoa organisaatioissa on hyödynnettävissä?
 • Miten em. tieto kiinnittyy organisaation toimintaan ja johtamiseen?
 • Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteet
 • Opiskelijan oman toimintaympäristön tietolähteet ja tietojärjestelmät (Jos näitä ei ole, kurssilla annetaan soveltuvia tietolähteitä)
 • BI (Business Information) -tiedon tuottamisen perusteet
 • Tiedon visualisoinnin perusteet (Power BI-ohjelmistolla)

Edeltävyysehdot

Edeltävä osaaminen

Microsoft Excel -ohjelmiston perusteet (tai muun tilastolaskennan ohjelmiston perusteet)

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.