Non-stop
Opintojakson nimi Tiedolla johtamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 31.10.2021
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Holappa-Girginkaya
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 15.09.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tiedolla johtamisen perusteet

01.09.2021 - 31.10.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa
  • osaa käyttää tiedolla johtamisen käsitteitä ja sen lähikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti omassa työssäsi
  • ymmärtää tiedon muodostumisen arvoketju
  •  ymmärtää, minkälaista tietoa on olemassa päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  •  ymmärtää, miten erilaista tietoa käytetään päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan roolin tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Sisältö:

  • Tiedolla johtamisen käsitteet 1 op
  • Tieto päätöksenteossa 1 op
  • Asiakas tiedon käyttäjänä 1 op

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat opintojakson aloitusohjeet sähköpostitse noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle erikoistumiskoulutuksen opiskelijana, ilmoittaudu avoimen amkin kautta. Opintojakso on maksuton.