Non-stop
Opintojakson nimi Tiedolla johtamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Annamaija Id-Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 08.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tiedolla johtamisen perusteet

01.02.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • määritellä mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa
  • määritellä tiedolla johtamisen lähikäsitteitä
  • kuvata miten erilaista tietoa käytetään päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan roolin tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Sisältö:

Sote-alan tiedolla johtamisen perusteet

  • Tiedolla johtamisen ja sen lähikäsitteiden määrittely
  • Tiedon nelivaiheinen arvoketju
  • Erilainen tieto päätöksenteossa
  • Hiljainen tieto
  • Tiedon hyödyntäminen – moniammatillinen näkökulma

 

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on MOOC toteutus, eli se on opiskeltavissa itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitomatta. Opintojakso on avoinna 1.2.-8.12.2023. Verkkotentti, opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta.

Opintojakson lisätiedot

Opinto soveltuu sote-alan AMK-tutkinnon loppuvaiheen opiskelijoille, sekä erikoistumisopiskelijoille.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Huomioi, että kurssi alkaa vasta 1.2.2023. Mikäli et saa ohjeita, sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.