Syksy
Opintojakson nimi Tiedolla johtamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tiina Soininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 10.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tiedolla johtamisen perusteet

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja
 • Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa
 • Osaat tulkita tietoja
 • Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia

Sisältö

 • Mitä systemaattinen tieto on? Tietovinoumat
 • Miten tieto kiinnittyy organisaation johtamiseen?
 • Tietotarpeesta tulkintaan
 • Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteet
 • Vastuullinen ja kestävä tietojohtaminen
 • Oman toimintaympäristön tietolähteet ja tietojärjestelmät
 • Mittaaminen ja mittariston kohdentaminen
 • Tilastolaskenta, AI, oppiva-analytiikka osana tiedolla johtamista
 • BI-tiedon (Business Information) käyttö, tulkinta ja hyödyntäminen
 • Tiedon kommunikointi

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot, kirjallisuus ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Opintojakson lisätiedot

Opinnot suoritetaan kirjoittamalla essee vapaavalintaisesti tiedolla johtamisen aihepiiriin kuuluvasta teemasta.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.