Non-stop
Opintojakson nimi Tiedolla johtamisen perusteet, MOOC
Opintojakson ajankohta 14.03.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jaana Vainionpää
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 31.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tiedolla johtamisen perusteet, MOOC

14.03.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

  • Tiedolla johtamisen ja sen lähikäsitteiden määrittely
  • Tiedon nelivaiheinen arvoketju
  • Erilainen tieto päätöksenteossa
  • Hiljainen tieto
  • Tiedon hyödyntäminen – moniammatillinen näkökulma

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.