Non-stop
Opintojakson nimi Tiedon toissijainen käyttö
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 31.10.2021
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Holappa-Girginkaya
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 15.09.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tiedon toissijainen käyttö

01.09.2021 - 31.10.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa:

  • selittää ja nimetä terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon ensisijaisen ja toissijaisen käyttötarkoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutapahtumassa sekä ymmärtää niiden välisen yhteyden.
  • tunnistaa asiakkaan ja ammattilaisen erilaiset roolit tiedon toisiokäytössä.
  • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisen tiedonvaihdon merkityksen palveluntarjoajien välillä.
  • selittää, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen tiedonvaihto palveluntarjoajien välillä voi parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
  • tunnistaa ja arvioida tiedon toisiokäyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
  • tietää eri tapoja, joilla sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelutapahtumassa syntyvää tietoa voidaan koota ja hyödyntää.

Sisältö:

  • Mitä tarkoittaa tiedon toissijainen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Mitä ammattilaisen on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
  • Mitä palveluita käyttävän on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
  • Tiedon toissijaisen käytön eettisyys

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat opintojakson aloitusohjeet sähköpostitse viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle erikoistumiskoulutuksen opiskelijana, ilmoittaudu avoimen amkin kautta

Opintojakso on maksuton.