Syksy
Opintojakson nimi Tiedon visualisointi
Opintojakson ajankohta 26.09.2022 - 12.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tiedon visualisointi

26.09.2022 - 12.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija

  • Ymmärtää tiedon visualisoinnin merkityksen ja tavoitteet
  • Osaa visualisoida erilaisia tietoaineistoja
  • Osaa muokata tietoaineistoja visualisoinnin tarpeisiin

Sisältö

  • Perehdy erilaisten tietoaineistojen visuaaliseen esittämiseen!
  • Opintojakson päätyökalu on Adobe Illustrator. Tämän lisäksi tietoa muokataan ja järjestellään taulukkolaskentaohjelmalla.

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle osallistujalta edellytetään Illustratorin perustaitoja.

Arviointikriteerit

Saadakseen hyväksytyn arvosanan tulee jokainen jakson tehtävä suorittaa hyväksytysti. Yksittäisten tehtävien arviointiperusteet ovat tehtäväantojen yhteydessä. Yksittäiset tehtävät arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla. Täydennettävä tarkoittaa, että tehtävää on parannettava opettajan kommenttien perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Huom. Jaksoa varten tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden sekä Illustrator-grafiikkaohjelman.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.