Kesä
Opintojakson nimi Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Riitta-Liisa Karjalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.07.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä

22.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tiedon luotettavuuden arviointi on keskeinen osaamisvaatimus työtehtävissä. Tiedonlähteet monipuolistuvat jatkuvasti ja joukossa on myös valetietoa ja tekoälyn tuottamia tekstejä.

Tavoite:

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–täydennettävä–hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista ja lopputestin hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.