Syksy
Opintojakson nimi Tietokannat
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tietokannat

15.09.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tutustut relaatiotietokannan perusteisiin. Osaat luoda relaatiotietokannan ja lisätä tietokantaasi tauluja. Osaat lisätä, muokata ja poistaa tietoja taulusta. Ymmärrät mallintamisen tärkeyden ja osaat mallintaa tietokannan käyttäen ER-mallinnusta UML notaatiota käyttäen. Ymmärrät normalisoinnin vaikutukset ja osaat normalisoida tietokannan 3 NF tasoon asti. Sisältö: Käytät tässä opintojaksossa relaatiotietokantaa, SQL Server, ja sen graafista käyttöliittymää SQL Server Management Studio. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Windows 10 – tämä ei kuitenkaan estä sinun omatoimista ja omaehtoista työskentelyä jossakin toisessa käyttöjärjestelmäympäristössä (sen installoinnista ja toimivuudesta otat täyden vastuun). Aluksi tutustut yksittäisen taulun käyttöön: sen luontiin, tiedon lisäämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen. Tästä jatkat useamman taulun tietokantaan, viiteavaimen käyttöön ja skriptitiedostojen tekoon. Opit mallintamaan tietokantoja käyttäen Entity Relationship mallinnustekniikkaa. Kuvauskielenä käytät Unified Modeling Language syntaksia. Tietokantasi tulisi kestää laajennuksia, muutoksia ja poistoja (esim. jostakin taulusta jonkin sarakkeen poisto). Tästä syystä opettelet normalisoimaan tietokantasi systemaattisella menetelmällä normalisoimattomasta raakadatasta kolmanteen normalisoituun muotoon (3 NF) asti.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty