Non-stop
Opintojakson nimi Tietosuoja ja -turva digitaalisissa asiointipalveluissa MOOC
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 12.06.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Maisa Alajuuma
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.09.2022 - 01.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tietosuoja ja -turva digitaalisissa asiointipalveluissa MOOC

05.09.2022 - 12.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tämän osion opiskeltuaan opiskelijat osaavat:

  • määritellä keskeiset käsitteet tietosuoja ja -turvasta
  • määritellä keskeisen lainsäädännön, joka koskee tietosuojaa ja -turvaa.

 

Sisältö:

  • Käsitteet tietosuoja ja tietoturva
  • Digitaalisiin asiointipalveluihin liittyvä lainsäädäntö.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat linkin opintojakson aloitusohjeisiin ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakso tulee suorittaa 12.6.2023 mennessä.