Kesä
Opintojakson nimi Tietosuoja ja -turva digitaalisissa asiointipalveluissa MOOC
Opintojakson ajankohta 30.05.2022 - 31.07.2022
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jaana Holappa-Girginkaya
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.05.2022 - 01.07.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Tietosuoja ja -turva digitaalisissa asiointipalveluissa MOOC

30.05.2022 - 31.07.2022

Opintojakson kuvaus

Tämän osion opiskeltuaan opiskelijat osaavat:

  • määritellä keskeiset käsitteet tietosuoja ja -turvasta
  • määritellä keskeisen lainsäädännön, joka koskee tietosuojaa ja -turvaa.

 

Sisältö:

  • Käsitteet tietosuoja ja tietoturva
  • Digitaalisiin asiointipalveluihin liittyvä lainsäädäntö.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat opintojakson aloitusohjeet sähköpostitse viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Opintojakso tulee suorittaa 31.7.2022 mennessä. Opintojakson arviointi tehdään elokuussa.