Kesä
Opintojakson nimi Tietosuoja ja -turva digitaalisissa palveluissa
Opintojakson ajankohta 01.05.2021 - 31.08.2021
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Annamaija Id-Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 30.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tietosuoja ja -turva digitaalisissa palveluissa

01.05.2021 - 31.08.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

  • Kuvata miten lainsäädäntöä, tietosuojaa ja -turvaa sekä ammattilaisten eettisiä ohjeita sovelletaan digitaalisissa asiointipalveluissa
  • Huomioida kansalaisen yksityisyyden suojan toteutumisen digitaalisissa asiointipalveluissa
  • Nimetä tietosuojan ja -turvan riskejä oman alansa digitaalisten asiakastietojen käsittelyssä ja palveluissa

Sisältö:

  • Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteydessä on tärkeää huolehtia tietosuojasta ja tietoturvasta. Tässä opintojaksossa esitellään tietosuojan ja turvan sovelluksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC toteutus eli itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi kesäopintoina. Kurssi suoritetaan Digicampus Moodlessa 1.5. – 31.8.2021.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle hyväksytään kaikki ilmoittautuneet. Saat ohjeet kurssin suorittamiseksi muutaman päivän sisällä ilmoittautumisesta.