Non-stop
Opintojakson nimi Tietotekniikan perusteet
Opintojakson ajankohta 01.09.2023 - 31.05.2024
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 30.04.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tietotekniikan perusteet

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa käyttää tietokonetta tehokkaammin, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin tärkeimmät toiminnot sekä tuntee tietotekniikan yleisimmät käsitteet. Opiskelija osaa ydinasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa, sivunumerointia, kuvia, kuvioita ja taulukoita. Ohjelmistona käytetään Microsoft Office -ohjelmia. Käyttöjärjestelmänä on Windows.

Windows käyttöjärjestelmä, Excel, Word, Powerpoint, tietotekniikan peruskäsitteet

Edeltävyysehdot

Kaikki tietotekniikan perustaitoja tarvitsevat ja tietokoneen käytön tehostamista haluavat.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Opiskelija palauttaa harjoitustehtävät hyväksytysti ja suorittaa muut vaaditut tehtävät (mm. osallistuu keskusteluihin opintojakson keskustelupalstalla)

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija tutustuu oppimateriaaliin omaan tahtiinsa. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu palautettavia tehtäviä. Tehtävien tavoiteajat ilmoitetaan jakson alussa ja ne jakautuvat tasaisesti koko jakson ajalle. Jaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä opintojakson keskustelupalstalla.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelijalla pitää olla asennettuna omalle koneelle Windows-käyttöjärjestelmä ja uudehko MsOffice -ohjelmistopaketti (sisältäen Word, Excel ja Powerpoint).

Oppimateriaali on Windows 10 ja O365 -versioille, mutta se sopii soveltaen myös hieman vanhemmille versioille, esim. Windows 7 tai uudempi, Office 2013 tai uudempi

Ilmoittautumistiedot

jatkuva ilmoittautuminen