Non-stop
Opintojakson nimi Todennäköisyys ja tilastomatematiikka
Opintojakson ajankohta 30.07.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.07.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Todennäköisyys ja tilastomatematiikka

30.07.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka vaikeaa on tietää kaikkea varmuudella. Opiskelija osaa tunnistaa todennäköisyyksiin tai tilastotieteisiin liittyvän kysymyksen tai ongelman, kerätä asiaankuuluvaa dataa, analysoida sitä ja muodostaa päätelmiä analyysiin perustuen.

Sisältö

 • Populaatio ja satunnaisotos, mitta-asteikot
 • Tilastolliset tunnusluvut
 • Todennäköisyyden käsite
 • Ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus
 • Diskreettejä todennäköisyysjakaumia
 • Jatkuvia todennäköisyysjakaumia
 • Korrelaatio ja regressio
 • Tilastollinen päättely

Arviointikriteerit

Saadakseen hyväksytty merkinnän kurssista opiskelijan tulee suorittaa siitä vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssin jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin. Kurssin suorittamista voi jatkaa myös vuodenvaihteen yli.

Opintojakson tiedot

Kurssin suorittamista opiskelijalla tulee olla toimiva nettiyhteys. Kaikki kurssimateriaali löytyy nettiselaimen kautta Metropolian Viope-ympäristöstä.

Opintojakson lisätiedot

Kurssille voi ilmoittautua 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty. Ilmoittautumislomakkeiden käsittelyaika on 1 – 7  päivää.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.