Syksy
Opintojakson nimi Toiminnan vaatimusten tarkastelua (nonstop)
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tanja Hilli-Harju
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 01.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Toiminnan vaatimusten tarkastelua (nonstop)

26.08.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tällä opintojaksolla käsitellään arjen toimintojen analysointia, joka on toimintaterapeutin ammatilliseen harkintaan liittyvää perusosaamista. Toimintaterapeutti ymmärtää toimintaa analysoimalla, mitä arjen toiminta vaatii yksilöltä ja ympäristöltä. Toimintaa voi tarkastella myös monelta eri tasolta. Toiminnan analyysi on toimintaterapiassa tärkeä työkalu niin toimintakyvyn arvioinnissa kuin intervention toteuttamisessakin. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät toiminnan analysoinnin perusteita. Tällä opintojaksolla toiminnan analyysi perustuu lähteisiin Aota Framework 2020 ja Curtin, Egan ja Adams 2017 kirjaan (tarkemmat tiedot opintojakson materiaaleista).

Sisältö:

  • Termit toiminta (occupation) ja tekeminen (activity)
  • Toiminnan vaiheet
  • Toiminnan tasot
  • Toiminnan ja tekemisen vaateet (yksilön ja ympäristön näkökulmasta)

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan Digicampuksen moodlessa, josta löydät myös opintojakson materiaalit ja tehtävät.

Opintojakson suorituksella on mahdollista hakea osahyväksilukua Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti ST00CK15 Harjoittelu I: Asiakkaan kohtaaminen ja toimintaterapeutin työhön tutustuminen, 7 op -opintojaksosta.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 26.8.-31.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2024. Nonstop-opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 34/2024 alkaen.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.