Syksy
Opintojakson nimi Toiminnanohjausjärjestelmät 1
Opintojakson ajankohta 19.08.2024 - 11.10.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Jarmo Harmonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 09.08.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Toiminnanohjausjärjestelmät 1

19.08.2024 - 11.10.2024

Opintojakson kuvaus

Tällä kurssilla pääset tutustumaan liiketoimintaprosesseihin maailman käytetyimpien toiminnanohjausjärjestelmien avulla (SAP, Microsoft Dynamics). Toiminnanohjausjärjestelmät ovat keskeisessä roolissa sekä suurten että pienempienkin yritysten liiketoiminnassa. Kurssin suoritettuasi osaat käyttää järjestelmää tilausten, toimitusten, laskujen, varaston ja kirjanpidon hallinnassa.

Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija:

  • ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän toimintaperiaatteen ja yrityksen keskeiset liiketoimintaprosessit
  • osaa käyttää järjestelmää yrityksen keskeisissä liiketoimintaprosesseissa

Sisältö

Liiketoimintaprosesseihin tutustuminen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Kurssilla käytetään SAP S/4 HANA ja Microsoft Dynamics– ERP järjestelmää.

Liiketoimintaprosessit käytännön harjoituksien avulla: myynti, osto, tuotannonsuunnittelu, taloushallinto.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri – arvosana 1

Opiskelijalla on vähän käytännön osaamista keskeisten prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Arviointikriteeri – arvosana 3

Opiskelijalla on hyvä käytännön osaaminen keskeisten prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Arviointikriteeri – arvosana 5

Opiskelijalla on erinomainen käytännön osaaminen keskeisten prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalikurssi.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Magal, S. & Word, J. 2011. Integrated Business Processes with ERP Systems. John Wiley & Sons.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COR004AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.