Syksy
Opintojakson nimi Toimintakykyisyys muistin heikentyessä
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 10.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jonna Puustinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 10.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Toimintakykyisyys muistin heikentyessä

18.09.2023 - 10.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat erotella erilaisia muistisairauksia ja muistihäiriöitä
  • Pystyt selittämään erilaisia muistisairauden oireita sekä normaalin ja epänormaalin eroja
  • Osaat perustella muistisairauksien varhaisen tunnistaminen merkitystä ja erilaisia hoidon linjauksia sekä tunnet periaatteet lääkehoidosta ja lääkkeettömistä hoitomuodoista
  • Löydät ratkaisuja muistisairauksien puheeksiottamiseen
  • Pystyt perustelemaan muistisairaan ja hänen läheisen kohtaamisen tärkeyttä
  • Pystyt soveltamaan osaamistasi muistisairaan muuttuneen käyttäytymisen tulkitsemisessa
  • Ymmärrät muistisairauksien vaikutuksia kognitiiviseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn

Sisältö

  • Muistihäiriöt, muistisairaudet ja niiden kohtaaminen
  • Muistisairauden toteaminen ja lääketieteellisen hoidon perusteita
  • Muistisairauksien vaikutus toimintakykyyn

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Itsearviointi ja verkkotestit

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa, Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa.

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa 135 h opiskelijan itsenäistä työaikaa.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.