Kesä
Opintojakson nimi Toimitusketjujen turvallisuus
Opintojakson ajankohta 02.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 23.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Toimitusketjujen turvallisuus

02.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tiedostat koko toimitusketjun logistisiin toimintoihin liittyvät niin materiaaliset kuin henkilöihinkin kohdistuvat turvallisuusasia ja uhat. Osaat soveltaa turvallisuutta parantavia peiaatteita ja käytäntöjä toimitusketjun suunnittelussa. Sisältö: Mitä eri seikkoja sinun tulee huomioida toimitusketjun turvalliseen toimintaan vaihe vaiheelta? Miten voit parantaa toimitusketjun turvallisuutta mm. hävikkiä, vahinkoja sekä rikollista toimintaa vastaan?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 

1-5

Opiskelija osaa • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti • työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntija-tehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia • arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa • edistää tiimin tavoitteellista toimintaa • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

 

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kaikki kurssin opetusmateriaali on Learnissa kurssialustalla eikä opiskelija tarvitse muuta aineistoa kurssin suorittamiseen.