Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Toimiva lantionpohja
Opintojakson ajankohta 26.09.2022 - 14.11.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maiju Issakainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 23.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Toimiva lantionpohja

26.09.2022 - 14.11.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Lantion luisen rakenteen ja lantionpohjan lihasten anatomian perusteet
  • Toimiva lantionpohja ja sen merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle

Sisältö

  • Osaat lantionpohjan lihasten anatomian ja toiminnan perusteet
  • Osaat kuvailla lantionpohjan merkityksen osana hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • Tiedät keinoja, joiden avulla voit tukea lantionpohjasi hyvinvointia

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Opintojakso vastaa noin 27 h opiskelijan työtä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.