Non-stop
Opintojakson nimi Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja
Opintojakson ajankohta 09.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 27.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja

09.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pvk-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (lääkkeen antotavat)

Opintojakson aiheosat: 1. Johdanto turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen 2. Lääkehoitoprosessi 3. Lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi 4. Enteraalinen lääkitseminen 5. Parenteraalinen lääkitseminen/perusteet 6. Parenteraalinen lääkitseminen/lääkkeen antaminen injektiona 7. Ohjaus ja neuvonta 8. Kipulääkkeet, PKV-lääkkeet ja psyyken lääkkeet 9. Ikääntyneiden lääkehoito 10. Kehitysvammaisten lääkehoito 11. Lääkelaskut

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tulostaa todistuksen opintojakson suorituksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Ilmoittautumistiedot

Nonstop -opintojaksolla opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 2 kk.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.