Non-stop
Opintojakson nimi Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja
Opintojakson ajankohta 08.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.06.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja

08.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pvk-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (lääkkeen antotavat)

Opintojakson aiheosat:

 1. Johdanto turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen
 2. Lääkehoitoprosessi
 3. Lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 4. Enteraalinen lääkitseminen
 5. Parenteraalinen lääkitseminen/perusteet
 6. Parenteraalinen lääkitseminen/lääkkeen antaminen injektiona
 7. Ohjaus ja neuvonta
 8. Kipulääkkeet, PKV-lääkkeet ja psyyken lääkkeet
 9. Ikääntyneiden lääkehoito
 10. Kehitysvammaisten lääkehoito
 11. Lääkelaskut

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoa

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tulostaa todistuksen opintojakson suorituksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson tiedot

Nonstop -opintojaksolla opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Ensimmäinen aloitus 8.8.2023

Opintojakson lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja

Ilmoittautumistiedot

Peruminen: Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse avoinamk@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi. Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.