Syksy
Opintojakson nimi Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 27.11.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna Kuvajainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla

19.09.2022 - 27.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • kuvata lapsuudenaikaisten haitallisten kokemusten (ACE) syntymekanismia sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia
  • tunnistaa traumaattisen stressin merkkejä sekä traumaperäisen kasvun mahdollisuuden
  • nimetä ja kuvata traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet
  • tunnistaa mitä turvan tunteen huomioiminen tarkoittaa työyhteisön eri tasoilla
  • arvioida omaa ammatillista itsetuntemustaan tunnetaitojen ja myötätuntoisen kohtaamisen näkökulmasta

Sisältö:

  • Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutukset, traumaattinen stressi, traumaperäinen kasvu, traumainformoitu lähestymistapa, sietoikkuna, polyvagaaliteoria, kiintymyssuhde, ammatillinen itsetuntemus, tunnetaidot, myötätuntoinen kohtaaminen.

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla tulee olla vähintään yksi harjoittelu tehtynä tai 2 kk työkokemusta sosiaali- tai terveysalan yksikössä (edellytys kehittämistehtäväosuudessa).

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit opintojakson toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalitoteutus ajalla 19.9.-27.11.2022 Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Sisältää ajoitettuja tehtäviä. Tehtävien tekemiseen on varattava noin 15 tuntia joka viikko (yhteensä 135 tuntia).

Vapaaehtoinen orientaatio (Zoom) 26.9. klo 15-16. Vapaaehtoinen ohjaus ja keskustelu (Zoom) 31.10. klo 15-16.

Opintojakson lisätiedot

Osallistujan on hyvä olla tietoinen, että opintojaksolla käsiteltävät teemat saattavat aktivoida mahdollisia omia vanhoja traumakokemuksia, jolloin on hyvä varmistaa, että saa tukea niiden käsittelyyn.

Huom!  Traumainformoitu työote on eri asia kuin posttraumaattisen stressireaktion hoitomuoto tai muu traumaspesifi hoitaminen.

 

Ilmoittautumistiedot

Tällä opintojaksolla paikkoja yhteensä 200, joten yleensä kaikki mahtuvat mukaan. Käytä ilmoittautumislomakkeella opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että se on oikein kirjoitettu). Saat ilmoittautumisen jälkeen automaattisen ilmoituksen ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli viestiä ei tule heti kohta, sähköpostiosoite on väärin kirjoitettu. Hyväksymiskirjeet ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.