Kesä
Opintojakson nimi Tukihenkilötyö – turvallisena aikuisena lastensuojelun lapselle
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tukihenkilötyö – turvallisena aikuisena lastensuojelun lapselle

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: – Ymmärrät tukihenkilötyön merkityksen lastensuojelun asiakkaalle – Ymmärrät tukihenkilötyötä ohjaavan lainsäädännön – Ymmärrät tukihenkilötyön taustalla olevaa teoriatietoa ja tutkimusta – Ymmärrät tukihenkiltyön eri muotoja Sisältö: – Tukihenkilötyön merkitys lastensuojelun asiakkaalle – Tukihenkilötyötä ohjaava lainsäädäntö – Tukihenkiltyön teoreettinen viitekehys – Tukihenkilötyön eri muodot

Arviointikriteerit

Arviointi: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson tarkemmat tiedot löytyvät Learnistä.