Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Tulevaisuuksien ennakointi
Opintojakson ajankohta 07.09.2022 - 15.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Kirsi Kallioniemi, Jussi Mozo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Tulevaisuuksien ennakointi

07.09.2022 - 15.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
  • hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
  • käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö:

  •  Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
  • Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
  • Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootus-kukka, Tulevaisuuspyörä, PESTEL-analyysi, Tulevaisuustaulukko, ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas, sekä ketterät menetelmät.

Edeltävyysehdot

Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteuteaan kokonaan verkossa 7.9. – 15.12.2022.  Verkkototeutus, jolla yhteisiä verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa. Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä. Opintojaksolla työstetään hankkeelta saatua toimeksiantoa ja laaditaan toimeksiannosta loppuraportti. Osallistuminen verkkoluentoihin helpottaa opintojakson tehtävien ja toimeksiannon tekemistä. Katso luentoaikataulu toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson tiedot

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa: Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Opintojakson lisätiedot

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.