Kesä
Opintojakson nimi Tuloksekas johtaminen
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Virolainen Ilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tuloksekas johtaminen

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakso tähtää johtamistaitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista tuloksekkaasta johtamisesta. Lähestymistapa johtajuuteen ja lähijohtajana kehittymiseen on monipuolinen ja kokonaisvaltainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa hyödyntää oman mielen voimavaroja johtaakseen itseään tehokkaasti.
  • osaa määritellä huipputiimin elementit sekä tietää miten kehittää tiimiä kohti huipputiimiä.
  • osaa hyödyntää valmentavaa otetta johtamisessa.
  • osaa huomioida innovatiivisuuden edistämiseen liittyvät seikat johtamisessa.
  • osaa kehittää itseään esihenkilönä.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi pohjautuu tentteihin ja kurssitehtävään.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • itsenäinen opiskelu hyödyntäen Moodle-alustan materiaalia sekä kirjallisuutta
  • tentti
  • kurssitehtävä

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.