Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Tuloksekas vaikuttaminen B2B -asiakaskohtaamisissa
Opintojakson ajankohta 08.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Jussi Mozo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Tuloksekas vaikuttaminen B2B -asiakaskohtaamisissa

08.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

 • kuvata ja perustella miksi ratkaisumyynnistä on siirryttävä haastajamyyntiin
 • selittää mihin tuloksekas vuorovaikuttaminen asiakaskohtaamisissa perustuu
 • sovittaa oman toimintansa yhteensopivaksi asiakkaiden ostoprosessin kanssa

Sisältö:

 • Mitä on ammattimainen B2B-asiakaskohtaamistyö
 • Myynnin ja markkinoinnin rajapinnat ja yhteispeli
 • Sosiaalinen myynti verkossa
 • Myyntiprosessi ja oman työskentelyn johtaminen
 • Mittarit ja tavoiteasetanta
 • Tunteiden ymmärtäminen ja merkitys myynnissä
 • Kysymykset ja niiden soveltaminen käytännössä
 • Opi lukemaan kehonkieltä
 • Erilaiset ostajatyypit, ostoryhmät sekä vaikuttajat
 • Toimivan asiakaskohtaamisympäristön merkitys
 • Oman stressinsiedon merkitys sekä kehittäminen Englanniksi

Edeltävyysehdot

Markkinoinnin peruskurssi tai muut vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

1-5

Vertaisarviointi 50/Opiskelijan itsearviointi 30%/Opettajan arviointi 20%

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi toteutetaan virtuaalikurssina.

Kurssilla ei ole harjoittelu- ja työelämäyhteistyötä, vaan se on 100% teoriakurssi joka antaa sinulle vahvan tietoperustan ja näkökulman siihen, kuinka toimia ja kehittää itseä vaativissa myynti- ja asiakaskohtaamistehtävissä.

Kurssi on verkkokurssi jossa on lisäksi vapaaehtoisia, MUTTA, HUOM!, opiskelijapalautteen perusteella hyvin suositeltavia Zoomissa toteutettavia verkkokohtaamista, joissa on itsenäistä työskentelyä tukevaa työpajatyöskentelyä. Katso aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista reflektointitehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin ja osin itse hankittaviin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja voi halutessaan parantaa töitään ennen lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa koontia varten.

Opintojakson tiedot

Kurssin deadlinet rytmittyvät lähikertojen ympärille seuraavasti:

 • kirjallisen työn I-palautus lähikertaa edeltävä iltana klo 20:45
 • parannetun työn II-palautus vertaisarvioitavaksi viisi vrk lähikerran jälkeen klo 20:45
 • kirjallisten töiden vertais- ja itsearviointien laadinta 3vrk II-palautuksen jälkeen klo 20:45
 • loppuyhteenvedon palautus opettajalle 2vk arviointia ja palautteenantoa varten klo 20:45

Opintojakson lisätiedot

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.