Kevät
Opintojakson nimi Tunneäly työssä
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Virolainen Harri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.11.2023 - 15.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tunneäly työssä

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Nämä opinnot suoritettuasi

 • ymmärrät tunneälyn keskeiset elementit työkontekstissa.
 • tunnistat omiin tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.
 • ymmärrät tunneälyn merkityksen johtamisessa ja osaat hyödyntää tunneälyä johtamisen eri tilanteissa.
 • tiedostat tunneälyn merkityksen asiakaspalvelutilanteissa ja osaat hyödyntää tunneälyä asiakaspalvelutilanteissa.
 • tunnet tunneälyn merkityksen ja vaikutuksen ja kykenet hyödyntämään niitä menestyäksesi työssäsi.
 • tunnet tunneälyn kehittämisen keinoja.

Sisältö

 • tunneälyn elementit työelämässä
 • tunneäly asiakaspalvelussa
 • tunneäly johtamisessa
 • tunneälyn kehittäminen
 • tunneälyn vaikutus työssä menestymiseen

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

 • verkkoluentojen katsominen ja kuuntelu n. 30 h
 • pientehtävien tekeminen n. 60 h
 • esseen tekeminen n. 40 h
 • itsearvionti n. 5 h

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.