Kevät
Opintojakson nimi Tunneäly työssä
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 23.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Virolainen Harri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tunneäly työssä

16.01.2023 - 23.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tunneälyn keskeiset elementit työkontekstissa
 • tunnistaa omiin tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä
 • ymmärtää tunneälyn merkityksen johtamisessa ja osaa hyödyntää tunneälyä johtamisen eri tilanteissa
 • tiedostaa tunneälyn merkityksen asiakaspalvelutilanteissa ja osaa hyödyntää tunneälyä asiakaspalvelutilanteissa
 • tuntee tunneälyn merkityksen ja vaikutuksen ja kykenee hyödyntämään niitä työssä menestyäkseen työssä
 • tuntee tunneälyn kehittämisen keinoja

Sisältö

 • tunneälyn elementit työelämässä
 • tunneäly asiakaspalvelussa
 • tunneäly johtamisessa
 • tunneälyn kehittäminen
 • tunneälyn vaikutus työssä menestymiseen

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)