Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Tunnista ja tuotteista osaamisesi
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Ulla Kärnä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Tunnista ja tuotteista osaamisesi

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • Tietää mitä osaa
  • Osaa erotella ydinosaamisen ja miten se on hankittu
  • Tunnistaa myös opintojen ulkopuolella (esim. harrastuksissa) hankitun osaamisen
  • Osaa pukea osaamisensa sanoiksi tai kuviksi- osaa osoittaa eri tavoin omaa osaamistaan käytännössä
  • Osaa laatia itselleen tavoitteellisen toimintasuunnitelman
  • Ymmärtää mitä mahdollisuuksia ja tarpeita maailma tarjoaa hänelle

Sisältö

Missä olet ollut?

Missä olet nyt: nykyhetken osaaminen, tiedot ja taidot?

Mitä tavoitteita asetat tulevaisuuteen ja miksi?

Opintojaksolla pohdit eri menetelmin edellä mainittuja asioita, laadit toimintasuunnitelmasi ja teet jotain asian eteen sekä arvioit onnistumistasi.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson suoritukset ovat itsenäisiä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson sopii kaikille itsensä tuntemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.